Çevre, Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığının 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına firmamız Sıfır atık yönetmeliği kapsamında olmadığı halde gönüllülük esası ile sistemi kurmuş olup “Sıfır Atık Projesi” kapsamında sürdürülebilirliği esas alan Çevre Politikamız gereği hayata geçirilmiştir.

Firmamız bünyesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan ” Sıfır Atık Projesi” kapsamında, atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin hepsini içine alan ” Sıfır Atık Yönetim Sistemi” kurulmuştur.

“Sıfır Atık Yönetim Sistemi”ne ilişkin yazılı ve görsel tüm belge ve dokümanlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce değerlendirilerek, herhangi bir eksikliğin bulunmadığı tespit edilmiş ve firmamız temel seviyede “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanmıştır.