Şirket Politikası

ÖZELLER YEMEK FABRİKASI olarak gıda güvenliği, sağlık, lezzet, kalite, hijyen ve müşteri memnuniyetini esas alarak ilke edindiği sorumluluklar çerçevesinde;

• Tüm faaliyetlerinde; Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’ne ve de tüm yasal şartlara uygun olarak hareket etmeyi,

• Müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için sürekli iyileştirmeyi esas almayı ve sektördeki teknik gelişmeleri yakından takip etmeyi,

• Gıda güvenliği zincirinde, satın almadan depolamaya, üretimden son tüketime kadar her noktayı kontrol altında tutabilmek adına tüm paydaşları ve çalışanları ile sürekli iletişim halinde olmayı,

• Entelektüel sermayeyi artırmak ve sorumluluk bilinci gelişmiş personelle hizmet kalitesinde sürekliliği sağlamak için, eğitim ve gelişimi teşvik etmeyi, eğitimler gerçekleştirmeyi ve de personelin motivasyonunu ve aidiyetini artırıcı çalışmalar düzenlemeyi,

• Müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşım ile müşterileri ile devamlı ve etkili iletişim kanalları oluşturmayı, yazılı ya da sözlü olarak iletilen her türlü müşteri şikayetini tüm yasal yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmeyi, müşteri taleplerini en hızlı şekilde karşılamayı,

• Gıda güvenliği konularında farkındalığı yüksek, şirket politikasına uyum sağlayabilecek ve de işbirliği içerisinde çalışabileceği tedarikçiler seçmeyi,
• Gıda güvenliğine ilişkin yetkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmayı,

• Tüm departmanlarımızda hedef odaklı çalışmalar yürüterek sektöre yön veren hizmet sunmayı;

• İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarının tüm birimlerinde uygulanmasını sağlamayı ve her türlü kazayı raporlayarak görünür kılmayı,

• Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için gerekli çabayı göstermeyi,

Politika olarak benimsemiştir.

Döküman No:  DD.16.01.YNT / Yayın Tarihi: 15.02.2024 / Revizyon No: 01